Ελληνικά English
30.10.2014 2η Χρονιά Αριστείας απο το JIG
 

Η EAKAA βραβεύτηκε με 'ΑΡΙΣΤΑ' από το JIG, για το έτος 2014 για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Το JIG (Joint Inspection Group) αποτελείται από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες πετρελαιοειδών (BP, Chevron,

ENI, ExxonMobil, Kuwait Petroleum, Shell, Statoil and Total). Ο σκοπός αυτού του οργανισμού είναι να παρέχει

διεθνώς συμφωνημένες διαδικασίες για τη διακίνηση αεροπορικού καυσίμου στα αεροδρόμια και στις εγκαταστά-

σεις εφοδιασμού αυτών έτσι ώστε να προάγει την ασφάλεια, έλεγχο ποιότητας και αποδοτικότητα. Το JIG εκτελεί

συχνά επιθεωρήσεις ώστε να διασφαλίζει οτι οι προαναφερθείσες εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες και

λειτουργούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του. Το JIG είναι επίσης εγκεκριμένος φορέας από την ΙΑΤΑ.
 
Οι οδηγίες του JIG για τους επιθεωρητές ορίζουν μια  εγκατάσταση ως εξαιρετική (excellent) όταν:

'Δεν συνεχίζουν να υφίστανται παρατηρήσεις από την προηγούμενη διεθνή επιθεώρηση. Το προσωπικό είναι

καλά εκπαιδευμένο και εγκαρδιωμένο ,τα αρχεία είναι ολοκληρωμένα και επικαιροποιημένα και ο εξοπλισμός

συντηρημένος σε κατάσταση 'σαν καινούργιος'.

Επιστροφή
Κατηγορίες
Athens International Airport
SSL Certificates