Ελληνικά English
Μέτοχοι
 

Οι μέτοχοι της ΕΑΚΑΑ ΑΕ είναι οι ηγέτιδες δυνάμεις στην εμπορία και διύλυση υδρογοναθράκων στην Ελλάδα  και το

εξωτερικό και ο κορυφαίος Ελληνικός και ένας εκ των καλύτερων παγκοσμίως Αερολιμένας.

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.
50%             
  • ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.(ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
16%  
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ.
34%  
Κατηγορίες
Athens International Airport
SSL Certificates