Ελληνικά English
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΑΚΑΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την εμπορική λειτουργία και τη
διαχείριση του Αγωγού Μεταφοράς Αεροπορικού Καυσίμου, από τις εγκαταστάσεις των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΩΝ Α.Ε.» στον Ασπρόπυργο, στο «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.» στα Σπάτα. Η κατασκευή του Έργου
ολοκληρώθηκε το 2003. Η εμπορική του δραστηριότητα ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2004.
Ο διαμέτρου 26 εκ. αγωγός έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 300 κυβικά μέτρα αεροπορικού καυσίμου ανά ώρα
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, διανύοντας διαδρομή
53 χιλιομέτρων κυρίως μέσω των παράπλευρων οδών της Αττικής Οδού, ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις δεξα-
μενισμού της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Με κόστος κατασκευής 23 εκατομμύρια Ευρώ (χρηματοδότηση κατά 25% από ίδια κεφάλαια, 40% από τραπεζικό
δανεισμό και 35% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ανταγωνιστικότητα’ του Γ΄ ΚΠΣ), η λειτουργία του Αγωγού
Αεροπορικού Καυσίμου παρουσιάζει σαφή πλεονεκτήματα προς όφελος του συνόλου της περιοχής, της οικείας
αγοράς και της περιφερειακής ανάπτυξης:


·          Είναι έργο περιβαλλοντικά ωφέλιμο

·          Συμβάλλει στη δημόσια ασφάλεια

·          Εξασφαλίζει αδιάλειπτη τροφοδοσία με αεροπορικό καύσιμο

·          Προσφέρει ανταγωνιστική εναλλακτική λύση, προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, μειώνοντας το
           κόστος μεταφοράς αεροπορικού καυσίμου από τα διυλιστήρια στο αεροδρόμιο κατά 30%

·          Προωθεί την περιφερειακή αειφόρο ανάπτυξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σημειώνεται ότι η Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. αναλαμβάνει τη λειτουργία του αγωγού
μέχρι το 2026,χρόνο κατά τον οποίο τόσο ο αγωγός όσο και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα παραδο-
θούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Εργοτέλους 2 & Κηφισίας , στο Μαρούσι.

Κατηγορίες
Athens International Airport
SSL Certificates