Ελληνικά English
ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ » Βανοστάσια

Ο Αγωγός χωρίζεται σε εννέα (9) τμήματα με τη βοήθεια οκτώ (8) υπόγειων βανοστασίων. Το καθένα βανοστάσιο περιλαμβάνει μια βάνα gate, πλήρους διατομής (full bore), για να είναι δυνατή η δίοδος διαφόρων ειδών ξέστρων, που εξασφαλίζει στεγανοποίηση και προς τις δύο πλευρές της γλώσσας της και είναι εφοδιασμένη με βάνα αποπίεσης (bleed) για απόλυτη απομόνωση των δύο πλευρών της (double block και bleed). Οι βάνες είναι συγκολλητές, κατασκευασμένες κατά το ΑΡΙ 6D και είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρικούς κινητήρες για το άνοιγμα - κλείσιμο τους (MOVs, motorized valves). 

     
Πριν και μετά από κάθε MOV βάνα των οκτώ (8) βανοστασίων υπάρχουν τοποθετημένοι μεταδότες πιέσεως (ΡΤ) των οποίων οι ενδείξεις χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του συστήματος εντοπισμού τυχόν διαρροών στον Αγωγό (leak detection) αλλά και παρέχουν πληροφορίες στον Χειριστή λειτουργίας για την εν γένει κατάσταση του Αγωγού. Eπίσης πριν από κάθε βάνα MOV υπάρχει τοποθετημένο ένα τοπικό μανόμετρο ( PI ).

Ο χειρισμός των βανών ,καθώς και όλες οι ενδείξεις των οργάνων πίεσης και θερμοκρασίας ελέγχονται μέσω του συστήματος SCADA απο την Αίθουσα χειρισμών του Διυλιστηρίου.

Κατηγορίες
Πληροφορίες
Athens International Airport
SSL Certificates

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.