Ελληνικά English
ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ » Σύστημα Ελέγχου και Επικοινωνίας

Το εγκατεστημένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου και επικοινωνιών (SCADA) χρησιμοποιείται για την απει-
κόνιση, τον έλεγχο και την λειτουργία ολόκληρου του αγωγού καυσίμου. Είναι εγκατεστημένο στην αίθουσα
ελέγχου των Διυλυστηρίων και επικοινωνεί με τα βανοστάσια και το αντίστοιχο σύστημα ελέγχου της εγκατά-
στασης παραλαβής του καυσίμου στο Αεροδρόμιο.Το σύστημα αποτελείται απο τα εξής κύρια μέρη :

Κεντρική Μονάδα Ελέγχου.
Είναι τοποθετημένη στην αίθουσα Ελέγχου του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ και περιλαμβάνει Servers, PLC, οθόνες
εργασίας Χειριστού και Μηχανικού, εκτυπωτές και πίνακα (κονσόλα) με κουμπιά χειρισμού κλπ. Τα βασικά
στοιχεία του συστήματος, Servers, PLC, Oθόνες, κ.λ.π παρέχουν 100% εφεδρεία ( είναι διπλά) για να εξασφαλι-
στεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και λειτουργικότητα του συστήματος.

Απομακρυσμένες μονάδες (RTUs).
Είναι τοποθετημένες στα διάφορα Βανοστάσια και στους Σταθμούς Αποστολής και Παραλαβής Καυσίμου και
περιλαμβάνουν ένα PLC και διάφορες συσκευές τηλεπικοινωνιών.Χρησιμοποιούνται για την συλλογή δεδο-
μένων απο τα τοπικά όργανα ελέγχου (βάνες, μεταδότες πίεσης) και τον χειρισμό του εξοπλισμού.

Σύστημα επικοινωνίας.
Είναι βασισμένο σε δίκτυο Ethernet μέσω οπτικών ινών και διασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ όλων των τμη-
μάτων του αγωγού, τον μονάδων απεικόνισης και των απομακρυσμένων μονάδων και διασφαλίζει την ανταλ-
λαγή εντολών, δεδομένων κτλ.

Σύστημα Οπτικών Ινών.
Η αποστολή των δεδομένων και της φωνής μεταξύ της αίθουσας ελέγχου του Διυστηρίου, των απομακρυ-
σμένων μονάδων και του Αεροδρομίου βασίζεται στο δίκτυο οπτικών ινών που οδεύει με τον αγωγό και συ-
νδέει τα ΕΛΠΕ με το Αεροδρόμιο. Χρησιμοποιείται μονότροπη ίνα 1350nm, και μέσω 2 μισθεμένων γραμμών
του ΟΤΕ, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας του συστήματος.

Το σύστημα SCADA επίσης, είναι συνδεδεμένο με σύστημα ανίχνευσης διαρροών (Leak Detection) και συνδέ-
εται σειριακά με τους δύο μετρητικούς σταθμούς σε ΕΛΠΕ και OFC.

 

         

Κατηγορίες
Πληροφορίες
Athens International Airport
SSL Certificates

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.