Η ΕΑΚΑΑ Α.Ε., πρωτοπόρος εταιρεία στη μεταφορά αεροπορικού καυσίμου μέσω Αγωγού,

έχει όραμα την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, αναζητώντας και εφαρμόζοντας διαρκώς, καινοτόμες μεθόδους και βελτιωμένες τεχνολογίες όσον αφορά αφενός μεν, τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της, αφετέρου δε, τη διασφάλιση της ποιότητας του μεταφερόμενου αεροπορικού καυσίμου.

Η ασφαλής και απρόσκοπτη τροφοδοσία του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), με άριστης ποιότητας αεροπορικό καύσιμο, αποτελούν για την ΕΑΚΑΑ σταθερή δέσμευση προς τους πελάτες της και για το προσωπικό της καθημερινή μέριμνα.

Τα υψηλά πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει θέσει η ΕΑΚΑΑ,

επικεντρώνονται όχι μόνο στην πιστή εφαρμογή και αναθεώρηση όποτε αυτή απαιτείται, των πλέον σύγχρονων και αξιόπιστων λειτουργικών και ποιοτικών μεθόδων, αλλά κυρίως, στην προστασία και το σεβασμό του Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα Άνθρωπο και τις διαχρονικά αυξανόμενες τάσεις Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης του Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πρωτεύουσας, καθιστώντας τον Αγωγό ως τον πλέον ευέλικτο, αξιόπιστο και ωφέλιμο τρόπο μεταφοράς αεροπορικού καυσίμου.