Ο σταθμός παραλαβής βρίσκεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”,

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας OFC-Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου ΑΕ (www.ofc.gr).

Περιλαμβάνει δύο βάνες απομόνωσης της εγκατάστασης με τον κύριο αγωγό, μια ξεστροθαλάμη παραλαβής ξέστρων, μία βάνα ελέγχου πίεσης και το μετρητικό σύστημα. Τα ανωτέρω αποτελούν την μονάδα U6200. Οι βάνες απομόνωσης είναι υπέργειες, ηλεκτροκίνητες, gate και φλατζωτές.

Η βάνα ελέγχου πίεσης, χρησιμόποιείται για τον έλεγχο της πίεσης σε όλο τον αγωγό και διασφαλίζει ότι ή επιθυμητή ελάχιστη πίεση στα υψηλότερα σημεία της όδευσης του αγωγού, διατηρείται.

Το μετρητικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο χρησιμοποιείται για την μέτρηση του καυσίμου που παραδίδεται και αποτελείται από τον κυρίως μετρητή, μονάδα ελέγχου ροής, απαερωτή, μεταλλικό φίλτρο και μικροφίλτρα. Είναι πιστοποιημένο για παράδοση καυσίμου και μέσω αυτού γίνεται η τιμολόγηση του παραδοθέντος καυσίμου.