Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης σε ένα αγωγό μεταφοράς καυσίμων μπορούν να συμβούν λόγω ατυχήματος, αστοχίας ή από σκόπιμη ενέγεια.

Η κύρια προτεραιότητα και σκοπός σε μια τέτοια κατάσταση είναι η ασφάλεια του πληθυσμού,των περιουσιών και ο περιορισμός των επιπτώσεων της απελεύθερωσης των υδρογονανθράκων στο περιβάλλον.

Η ΕΑΚΑΑ εφαρμόζοντας την τεχνογωσία και τις διεθνείς πρακτικές για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων εφαρμόζει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Ωστόσο, όλοι μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

Πως προλαμβάνονται οι ζημιές

  • Μην Σκάβεις χωρίς άδεια, Σεβάσου τον Νόμο

Μην πραγματοποιείς εργασίες εκσκαφής χωρίς προγενέστερη άδεια απο τους αρμόδιους φορείς.Η διέλευση του αγωγού διέπεται απο τον ν.3054/2002 που απαγορεύει την οποιαδήποτε εργασία πλησίον του χωρίς προγενέστερη ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ. Ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς,γλυτώνεις χρόνο και κάνεις την εργασία σου ευκολότερη.

  • Αναγνώρισε, Ανέφερε, Σεβάσου

Αναγνώρισε την περιοχή όπου διέρχεται ο αγωγός,σεβόμενος τα ενδεικτικά Marker Posts που υπάρχουν στην περιοχή.Μην πραγματοποιήσεις εργασίες εκσκαφής χωρίς να ενημερώσεις προγενέστερα την ΕΑΚΑΑ στα τηλέφωνα ανάγκης, τα οποία αναγράφονται και στα Marker Posts, όλο το 24ωρο.