Διοικητικό Συμβούλιο

Η διοίκηση της ΕΑΚΑΑ ασκείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Ελευθεράκος Γιώργος

Πρόεδρος

Παπαθανασοπούλου Ευγενία

Αντιπρόεδρος

Γεωργίου Γεώργιος

Διευθύνων Σύμβουλος

Κοσμαδάκης Ιωάννης

Μέλος

Κόκοτος Άγγελος

Μέλος

Αραβανής Αλέξανδρος

Μέλος

Ρόζης Ιωάννης

Μέλος

Καθήκοντα Γραμματέα Δ.Σ. ασκεί ο νομικός κος Ιωσήφ Αβραμίδης.

Οργανόγραμμα