Οι μέτοχοι της ΕΑΚΑΑ ΑΕ

είναι οι ηγέτιδες δυνάμεις στην εμπορία και διύλιση υδρογοναθράκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ο κορυφαίος Ελληνικός και ένας εκ των καλύτερων παγκοσμίως Αερολιμένας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

50%

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.(ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

16%

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

34%