Σαν βασικό μέτρο προστασίας του Αγωγού χρησιμοποιείται μεμβράνη πολυαιθυλενίου

εφαρμοσμένη σε τρία αλλεπάλληλα στρώματα με συνεχή έκχυση από μηχανές extruder στο εργοστάσιο παραγωγής. Το πολυαιθυλένιο προσφέρει πολύ καλή προστασία και έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς σχεδόν κανένα πρόβλημα γήρανσης.

Το σύστημα καθοδικής προστασίας με εξωτερική τάση, (impressed current), εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του Αγωγού σε σημεία αστοχίας ή καταστροφής της προστατευτικής μεμβράνης του πολυαιθυλενίου. Για να εξασφαλίζεται πλήρης προστασία του Αγωγού πρέπει κάθε σημείο της επιφάνειάς του να έχει ένα ελάχιστο δυναμικό – 0,85 Volt.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

  • σταθμό μετασχηματισμού/ ανόρθωσης ρεύματος

  • ανόδους-ηλεκτρόδια
  • στύλους/ σταθμούς μέτρησης δυναμικού
  • μόνιμο ηλεκτρόδιο αναφοράς
  • μονωτικούς συνδέσμους στα άκρα του Aγωγού

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι στην αρχή και το τέλος του Aγωγού εξασφαλίζουν την απομόνωσή του από τα υπέργεια τμήματα, που είναι κανονικά γειωμένα, για την αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού